Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Address

Piekarnicza 10, p. B24, 80-126 Gdańsk

Tel.

+48 583 213 785, +48 583 213 789, +48 583 213 788

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description