Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku - III Zespół Kuratorów Rodzinnych przy V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

Address

Nowe Ogrody 30/34, pok. 048, 045, 80-803 Gdańsk

Tel.

+48 583 213 466, +48 583 213 470

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description