Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie - Wydział I Cywilny

Address

Kaszubska 42, 70-227 Szczecin

Tel.

+48 914 855 279, +48 914 855 280, +48 914 855 521

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description