Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - Wydział V Ksiąg Wieczystych

Address

Warszawska 3, pok. 6, 11-200 Bartoszyce

Tel.

+48 897 622 296, +48 897 622 854

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description