Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy w Chodzieży - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku

Address

Bydgoska 24, pok. 5, 89-300 Wyrzysk

Tel.

+48 672 862 440

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage; libraries and archives

Description

sądy, archiwa