Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych

Address

Świdnicka 51, parter, pok. 02, 58-200 Dzierżoniów

Tel.

+48 748 326 102, +48 748 423 122

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage; libraries and archives

Description

sądy, archiwa