Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy w Gnieźnie - Wydział II Karny

Address

Franciszkańska 9, bud. A, II p., pok. 36, 62-200 Gniezno

Tel.

+48 614 239 320, +48 614 239 322

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description