Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sąd Rejonowy w Pińczowie - Wydział I Cywilny

Address

3 Maja 12a, Ip., pok. 20, 28-400 Pińczów

Tel.

+48 413 572 235, +48 413 572 656

Country

Poland

WWW

Email

Activity

courts; jurisdictional arbitrage

Description

właściwość rzeczowa sądu: roszczenia pieniężne o wartości nie przekraczającej 75 000 zł, sprawy nieprocesowe bez ograniczenia wartości