Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. - Zakład Uzdatniania Wody w Starym Sączu

Address

Podegrodzka 1, 33-340 Stary Sącz

Tel.

+48 184 460 456, +48 184 490 183

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

dystrybucja wody, usuwanie ścieków