Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II

Address

Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg

Tel.

+48 552 304 197, +48 552 304 221, +48 552 304 218

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors; paramedical activities; medical laboratories

Description

oddział: chirurgia, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, pediatria, położnictwo, ginekologia, rehabilitacja, diagnostyka obrazowa, bank krwi, OA i IT, zakład opiekuńczo-leczniczy