Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje - Centrum Psychiatryczne

Address

Żołnierska 55, 71-210 Szczecin

Tel.

+48 914 871 683, +48 914 876 070, +48 914 871 620

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors; social work activities

Description

szpital, domy dla osób uzależnionych