Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Długoterminowej

Address

Szopienicka 10, 40-432 Katowice

Tel.

+48 322 557 081, +48 322 557 017, +48 323 534 103

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors; skilled nursing and obstetric care; paramedical activities; social work activities

Description

zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy