Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Address

Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

Tel.

+48 914 329 507, +48 914 329 511, +48 914 329 500

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors

Description