Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Address

Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze

Tel.

+48 322 781 199, +48 322 718 442

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors; social work activities; gambling and betting activities

Description

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Świetlica Socjoterapeutyczna Trzymaj się