Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Address

Gliwicka 33, 44-200 Rybnik

Tel.

+48 324 226 561, +48 324 226 875

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors; physical therapists; medical laboratories

Description

oddziały psychiatryczne ogólne
oddziały psychiatryczne dla przewlekle chorych
oddziały psychiatryczne-geriatryczne
oddział neurologiczny, oddziały psychiatryczne specjalistyczne
laboratorium analityczne, pracownie diagnostyczne, fizjoterapia