Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Address

Jagiellońska 66, 25-734 Kielce

Tel.

+48 413 452 114, +48 413 359 400, +48 413 452 111

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors; blood related health service, blood donation

Description

banki krwi