Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - Ośrodek Kriobiologiczny, Bank Tkanek

Address

Spacerowa 5, 26-026 Morawica

Tel.

+48 413 681 722, +48 413 114 213

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors; medical laboratories; blood related health service, blood donation

Description

banki krwi, laboratoria medyczne