Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Address

Wielicka 267, 30-663 Kraków

Tel.

+48 126 584 147, +48 126 584 217, +48 126 584 324

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors; skilled nursing and obstetric care; physical therapists; social work activities

Description

opieka długoterminowa dla przewlekle chorych
opieka paliatywna
zabiegi rehabilitacyjne
badania laboratoryjne