Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Address

Jaworskiego 3, 09-100 Płońsk

Tel.

+48 236 613 247, +48 236 621 090

Country

Poland

WWW

Email

Activity

first aid, medical centers, home doctors; skilled nursing and obstetric care; paramedical activities; social work activities

Description

pielęgniarki, placówki socjalne, rehabilitacja