Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów - Przychodnia Rejonowa nr 1

Address

Zawiszaków 23, 04-452 Warszawa

Tel.

+48 226 119 312, +48 226 119 948

Country

Poland

WWW

Email

Activity

first aid, medical centers, home doctors

Description

poradnie: chirurgiczna, ginekologiczno-położnicza, otolaryngologiczna, alergologiczna dla dorosłych i dzieci
szkoła rodzenia
podstawowa opieka zdrowotna