Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Address

Tyniecka 7, 30-319 Kraków

Tel.

+48 122 666 680, +48 122 674 420, +48 122 668 622

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoła artystyczna