Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

SanTa-EKO Sp. z o.o.

Address

Portowa 24, 27-600 Sandomierz

Tel.

+48 158 326 331, +48 158 326 283, +48 158 236 941

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

recykling
uzdatnianie wody, wywożenie śmieci, składowanie śmieci