Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

SATO Polska Sp. z o.o. (Europa Środkowo-Wschodnia)

Address

Radwanice, Wrocławska 123, 55-010 Święta Katarzyna

Tel.

+48 713 810 360, +48 713 810 368

Country

Poland

WWW

Email

Activity

household goods, wholesale; machinery and equipment, wholesale

Description

urządzenia biurowe, komputery, papier