Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

SITEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Instalacji Gazowych i Wodnych

Address

Pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków

Tel.

+48 124 267 880, +48 124 267 882

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

urządzenia gazowe, urządzenia hydrauliczne i sanitarne