Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe Gliwice

Address

Jasnogórska 11, 44-100 Gliwice

Tel.

+48 322 319 625

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems; architectural and engineering activities

Description

systemy melioracyjne, budowa wodociągów, budowa kanalizacji