Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Siedziba, Oddział Katowice

Address

Jesionowa 9a, 40-158 Katowice

Tel.

+48 322 583 076, +48 322 582 743

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems; architectural and engineering activities

Description

systemy melioracyjne, budowa wodociągów, budowa kanalizacji