Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Sokrates Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego i Wyrównywania Szans

Address

Jagiellońska 57, 15-250 Białystok

Tel.

+48 600 671 779

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

psychologiczna pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach
pomoc prawna, rzeczowa i finansowa rodzicom