Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

SOLID-EKO Rafał Włodarczyk

Address

Pychowicka 7/210, 30-364 Kraków

Tel.

+48 126 427 480

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, preparaty chemiczne, grunt skażony substancjami ropopochodnymi