Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze GÓRTECH Sp. z o.o. - Biuro Handlowe w Wiliczce

Address

Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

Tel.

+48 122 782 948, +48 122 787 527

Country

Poland

WWW

Email

Activity

basic chemicals, pesticides, paints, pharmaceuticals, soap and detergents, other chemical products, manuf.; construction of rigging, scaffolding, well drilling, structural steel, masonry, stonework, mines, drilling of shafts; architectural and engineering activities

Description

specjalistyczne roboty górnicze, wiertnicze i zabezpieczające
izolowanie antykorozyjne rurociągów, wiercenie studni głębinowych
produkcja sorbentów diatomitowych
Siedziba firmy: 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7