Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tyszowcach

Address

Wielka 101, II p., DPS, 22-630 Tyszowce

Tel.

+48 846 619 587

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

niesienie pomocy, domy samotnej matki