Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Address

PCK 2, 22-300 Krasnystaw

Tel.

+48 825 762 308

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; social work activities

Description

działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2, Gimnazjum Specjalne nr 2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy