Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 33

Address

Tyniecka 7, 30-319 Kraków

Tel.

+48 122 666 680, +48 122 668 622, +48 122 674 420

Country

Poland

WWW

Email

Activity

secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

szkoła zawodowa