Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19

Address

Grzymińska 6, 71-711 Szczecin

Tel.

+48 914 280 086

Country

Poland

WWW

Email

Activity

secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

szkoła zawodowa