Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim

Address

Sitkowskiego 1b, 21-300 Radzyń Podlaski

Tel.

+48 833 513 009, +48 833 527 871

Country

Poland

WWW

Email

Activity

youth hotels, student dormitories, campings; primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum Specjalne
Internat
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa