Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu

Address

Długobórz I 5, 18-300 Zambrów

Tel.

+48 862 718 416, +48 862 714 751

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; social work activities

Description

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Oddział Przedszkolny
Internat