Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Spółdzielnia Inwalidów Usług Specjalistycznych - Zakład Malarski, Remontowo-Budowlany

Address

Kotlarska 29, 50-120 Wrocław

Tel.

+48 713 445 335, +48 713 444 393

Country

Poland

WWW

Email

Activity

general building contractors, construction; painting interiors and exteriors

Description

malowanie budynków, roboty ogólnobudowlane