Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Address

Tomaszowska 1, 71-671 Szczecin

Tel.

+48 914 423 028

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka