Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie - Oddział Szczytno

Address

Kościuszki 1, 12-100 Szczytno

Tel.

+48 896 242 744, +48 896 242 831

Country

Poland

WWW

Email

Activity

food and bevereges, manuf.; food, beverages, alcohol and tobacco, wholesale; food and beverages, specialized stores retail; management of holding companies

Description

zarządzanie przedsiębiorstwami, hurtownia spożywcza