Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców WIDOK Zakład Produkcji Majonezu i Garmażerki

Address

Krzemieniecka 48c, 54-613 Wrocław

Tel.

+48 713 576 764, +48 713 577 263

Country

Poland

WWW

Email

Activity

food and bevereges, manuf.; food and beverages, specialized stores retail

Description

pierogi, krokiey, kluski, placki ziemiaczane, naleśniki, gołąbki, łazanki