Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Spółka Przemysłowo-Handlowa ODLEWMASZ Sp. z o.o.

Address

Beliny Prażmowskiego 15, 26-610 Radom

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

wood, metals, hardware, chemicals, wholesale

Description

wyroby instalacji wodnej, grzewczej, sanitarnej i gazowej