Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Spółka Wodno-Ściekowa GWDA Sp. z o.o.

Address

Leszków, 64-920 Piła

Tel.

+48 672 124 898, +48 602 662 668, +48 672 124 559

Country

Poland

WWW

Email

Activity

recycling services; water collection, purification and distribution; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

dystrybucja wody, usuwanie ścieków, zagospodarowanie odpadów