Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

SPOŻYWCZAK Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Powstańców Wielkopolskich - Technikum Uzupełniające nr 6

Address

Franciszkańska 137, 91-845 Łódź

Tel.

+48 426 551 040

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

liceum i technikum