Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Address

Pl. Potockiego 1, p. 24, II p., 21-300 Radzyń Podlaski

Tel.

+48 833 527 302

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices; state and commune administration, taxation and customs; legal counsel and prosecution

Description

doradztwo prawne, prokuratura i adwokatura