Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Address

Wardyńskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel.

+48 412 476 540, +48 412 475 279

Country

Poland

WWW

Email

Activity

architectural and engineering activities; state and commune administration, taxation and customs

Description

urząd miasta, projektowanie