Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi

Address

Ordynacka 11, I p., 00-364 Warszawa

Tel.

+48 228 263 957, +48 228 263 324

Country

Poland

WWW

Email

Activity

wood, metals, hardware, chemicals, wholesale; solid, liquid and gaseous fuels, retail, except automotive

Description

węgiel, koks, paliwa stałe, materiały budowlane