Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Stowarzyszenie Chrześcijan Pogranicza Śląsko-Górnołużyckiego

Address

Pl. Kościelny 9, 59-620 Gryfów Śląski

Tel.

+48 757 813 253

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

rozwijanie i zacieśnianie współpracy międzynarodowej pomiędzy wspólnotami chrześcijan na pograniczu Czech, Niemiec i Polski