Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Ośrodek Rzeczoznawstwa w Szczecinie

Address

Al. Wojska Polskiego 67, 70-478 Szczecin

Tel.

+48 914 489 889

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; business, employers and professional organizations

Description

organizacje profesjonalne, badania techniczne