Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Ośrodek Rzeczoznawstwa we Wrocławiu

Address

Marsz. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Tel.

+48 713 436 641

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; business, employers and professional organizations

Description

organizacje profesjonalne, badania techniczne