Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Address

Al. 3 Maja 12, lok. 510, 00-391 Warszawa

Tel.

+48 226 215 165, +48 226 257 640

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices; membership organizations

Description

działania na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją