Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej - Oddział w Warszawie

Address

Czackiego 3/5, p. 206, 00-043 Warszawa

Tel.

+48 223 361 367, +48 228 269 994

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; primary education, preschools; business, employers and professional organizations

Description

działalność statutowa
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych